Date: August 13, 2013

Jilin Students August 2013 img 1

Aobo Ding, Jianxiong Han, Qingdong Li, Yue Li, Fangyuan Liu, Song Liu, Xueyao Liu, Yang Liu,
Ming Qin, Yang Sun, Qing Wang, Zhiqiang Xu, Binhong Yu, Yingxi Zhou, Zhongpeng Zhu

Also pictured Prof. Eric Garfunkel