grad students

Top Row: Lorne Joseph, Joseph Lubin, Ryan Crichton, Yuxuan Wu, Xiuze Hei, Jonathan Stoeber

Middle Row: Hengfei Gu, Tejas Gokhale, William Kopcha, Skylar Chuang, Hualin Qiao, Dylan Quinn, Jacqueline Perodeau

Bottom Row: Rohin Biswas, Soumyadipa Das, Tushar Aggarwal, Bryan Gutierrez, Krishani Teeluck, Ashley Bernstein, Shuya Yang, Lanxin Zhang